Две бракониерски мрежи и шест винтера са извадили от водите на Дунав инспектори на отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ Русе в две проверки, извършени в периода 25-27 април, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. 
От устието на река Янтра до моста при село Белцов са открити 6 винтера в работно положение и е заловен нарушителят, който лови риба с тях.
Срещу остров Голям Бръшлен е открита немаркирана мрежа с дължина 50 м, а до остров Батин в района на р.км 513 е открита 1 бр. немаркирана мрежа с дължина 70 м.
Бракониерският риболов сега е особено тежък удар за рибната популация, тъй като тече размножителният й период и неслучайно е забранено дори на любителите да хвърлят въдици.