Първи буферен паркинг за автомобили в квартал „Дружба 3“ ще изгражда общината. Теренът, на който ще се обособи, е разположен между блоковете 9 и 11, бул. „Христо Ботев“ и улица „Никола Вапцаров“. Идеята е той да функционира на принципа „Паркирай и пътувай“. Мястото е достатъчно за паркирането на 20-30 леки автомобила. В момента на този терен също има паркинг, който обаче е в лошо състояние - настилката е с деформации, пукнатини и разрушения, вследствие на което при валежи прониква вода и е избила растителност. Бордюрите, стълбовете на осветлението, зелените площи и оградата също са в лошо състояние. 
Теренът ще се благоустрои и ще се оформят места за паркиране. Дейностите ще се съсредоточат в източната част на имота, за да не се засягат гаражите, а входът и изходът за паркинга ще е откъм ул. „Никола Вапцаров“. Тротоарите по улицата също ще се ремонтират и ще се осигури достъп до автобусната спирка. В целия имот има големи дървета, като здравите няма да се премахват. 
Общината вече обяви обществена поръчка на стойност 84 855 лева за избор на фирма, която да извърши проектиране и строителство на буферния паркинг. Той е част от проект за иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните квартали, който общината изпълнява съвместно с още 27 публични и частни организации от 4 европейски градове - Мадрид, Мюнхен, Стокхолм и Турку. Той се финансира по програма „Хоризонт 2020“. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 3 месеца, като в него не се включва срокът по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж. На 15 май ще стане ясно кои са фирмите, които искат да изградят буферния паркинг в „Дружба 3“.