С три прояви ще отбележат 110-годишнината на организирания туризъм в Русе Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ и Русенският университет. 
В първата 20 студенти, водени от гл.ас.д-р Павел Петров предприема изкачване на първенеца на граничната планина Славянка Гоцев връх /2212 метра/. Славянка е шестата по височина планина в България, а през Гоцев връх минава граничната ни бразда с Гърция. Преди се е смятала за южно продължение на Пирин, но не е така. Границата й с Пирин минава през Парилската седловина.
Екип от спелеолози, ръководени от Тихомир Енчев, ще атакува бездните и неизвестността на една от най-големите пещери в света - Оптимистическая в Украйна.
Третата инициатива е насочена към популяризирането на туризма сред децата - инструктори и деятели на дружеството ще организират спортни игри и надпревари за ученици от ОУ „Отец Паисий“ в Парка на младежта.