До този момент „Монтюпе“ е инвестирало 7 милиона евро за подобряване на екологичното състояние в четири основни направления. Дружеството е изградило непрекъсната мониторингова система, която да мери основните потенциални замърсители в реално време и да предава информация към районната екоинспекция. Преди 3 дни първият елемент от тази система е включен, той мери фенола. През август ще бъдат добавени още шест специфични вещества - бензен, толуен, ксилен, нафталин, ортокрезол и паракрезол. Това всъщност са седем от основните потенциални замърсители, които са проучени вследствие на много мащабни изследвания от немска фирма, която „Монтюпе“ е наело. Това каза екоминистърът Нено Димов на пресконференция в Русе, след като се срещна с представители на завода. С тях той обсъди изпълнението на мерките от програмата на дружеството за ограничаване на атмосферните замърсителите, като първият резултат е именно изграждането на пункт за собствен мониторинг.  
Успоредно с това от един месец екоминистерството е поставило собствена мониторингова станция на 1 км от „Монтюпе“ по посока Русе. Тя също мери три от замърсителите - бензен, толуен и ксилен, като до момента не се отчита замърсяване по тези показатели. Димов обясни, че по този начин ще могат да се съпоставят данните от мониторингова станция на завода с тези от държавната, като така ще се следи има ли разлика и ще се контролира информацията, която се получава от „Монтюпе“.
Екоминистърът посочи още, че в завода са увеличени аспирациите на две от сърцарните машини, а до края на годината това трябва да бъде направено и на всички останали. Ограничени са неорганизираните емисии на един от каруселите, като до края на 2018 това ще се направи на още два, а до края на 2019 на всички. В хале 1 и 2 са монтирани 17 покривни охладители, които също ограничават неорганизираните емисии. От екоминистерството са разрешили и изграждането на биофилтри, което трябва да приключи до началото на 2019. 
Мерките, които са предприети, са обещаващи, но недостатъчни, така че продължаваме да действаме със срокове и да ги притискаме с тези срокове, като упражяване необходимия контрол, каза още Димов. 
Преди срещата с представители на „Монтюпе“ екоминистърът разговаря и с граждани, които често протестират срещу замърсяването на въздуха в Русе. Димов подчерта, че се следи за нарушения, като припомни, че преди няколко дни на „Монтюпе“ е наложена санкция. Икономиката трябва да се развива, но от друга страна, трябва да сме наясно, че тя не може да бъде за сметка на качеството на живот на гражданите, допълни още той.