Поредица от стартове по въздушни спортове ще се проведат на 5 и 6 май (събота и неделя), на летище „Русе“, съобщи Спортен модел клуб „Приста“. Авиоралито ще осигури безопасно провеждане на контролирани полети и информационни мероприятия с леки, свръхлеки и експериментални самолети, мотоделтапланери, мотопарапланери, топловъздушни балони, безмоторни самолети, радиоуправляеми самолети, хеликоптери и др.
Участниците ще бъдат разделени в няколко категории - Авиация с общо предназначение, Свръхлеки въздухоплавателни средства, Работилница за хартиени модeли на самолети за деца на възраст 6+, Балонен спорт - стационарно издигане с топловъздушен балон и  Авиомоделизъм - демонстрации на акробатични полети с радиоуправляеми хеликоптери и самолети.
Основната цел на публичното авиомероприятие е повишаване на информационната и комуникационна култура на обществото относно малката авиация, в т.ч. възможностите и рисковете, които са свързани с нея, както и популяризиране и развитие на българския въздушен спорт.