Данъчна декларация за получени доходи през 2017 г. трябва да подадат и всички, които са работили извън България за по-малко от 183 дни, напомниха от регионалния офис на НАП. Доста жители на Русе и региона вече години наред търсят доходи като сезонни работници в други държави - напр. берачи на ягоди през лятото във Великобритания или на маслини в Испания и Гърция. Русенските студенти пък масово участват в популярните бригади в САЩ и Канада. Правилото е, че, ако сте били в чужбина по-малко от 183 дни от изминалата 2017 г., сте местно лице, според българското законодателство и трябва да обявите тук всичките си доходи за годината.
В България всички доходи се облагат с плосък данък от 10%, докато в някои страни по света има необлагаем минимум и прогресивна скала на облагане - по-високите доходи се облагат с по-висок процент. Затова е добре, преди да подадете данъчната си декларация в България, да проверите дали имате право да ви върнат част от авансово събраните данъци в чужбина по Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Добре е чак след като ви върнат част от налозите, удържани зад граница, да подадете годишната си данъчна декларация в България. Така в нея ще можете да напишете реалния размер на получените доходи и крайната сума на платените данъци зад граница. 
Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации до НАП за доходите от 2017 г. от физически лица е 30 април 2018 г. Обичайно, работилите в чужбина българи имат много добри познания за комуникация по интернет, затова офисът на НАП в Русе очаква от тях да използват с лекота възможността да подадат декларациите си по електронен път, подписани с електронен подпис или ПИК.