Русенската фирма „Вегак“ е класирана на първо място в обществената поръчка за премахване на обекти общинска собственост и незаконни строежи или части от тях. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и класира офертите на трима участници. На второ място остана обединение „Хидро Бяла 2017“, а след него силистренската фирма „Хидрострой България“. Събарянето ще бъде възлагано поотделно при настъпване на необходимост, за което са предвидени 200 000 лева.