Езика на тялото приемаме като недвусмиислено и логично продължение на думите. Всички онези съзнателни или несъзнателни жестове, мимики, движения разкриват толкова много от намеренията ни, а също и от характера, състоянието, настроението ни. Езикът на тялото се възприема и разшифрова на подсъзнателно ниво и обикновено, при нормалните и естествени хора, не се контролира. Така че, никаква изненада, ако думите и жестовете се различават по посланията си. Веднъж научили основните сигнали, които тялото праща, е много по-лесно и пълноценно цялостното възприемане на ситуацията и разговора. Всъщност е изключително просто и доста забавно.

Ако човек е открит и отворен към разговора и Вас, дланите му също са открити и отворени. Отворените длани символизират честност и откритост. Приятелски настроените, положителни хора често разкопчават сакото си, някои дори го събличат /тук говорим за мъже, нали, при жените разкопчаването на дрехата е друга бира/. От друга страна лукавите, напрегнати или виновни хора често крият ръце зад гърба си или ги пъхат в джобовете си. Скръстените пред гърдите ръце означават отбранителна позиция и недоверие, а също и затворен, по-интровертен характер. Има ситуации, в които ще забележите свити в юмруци ръце, тогава сменете темата.

Хора, облегнали бузата си на дланта, са потънали в размисъл или меланхолия. Ако брадичката на човека почива на дланта му, той по-скоро е критично настроен. Наклонена глава означава повишено внимание към темата, Вас или разговора като цяло. По-динамични движения на тялото или разходка из помещението означават опит за решаване на проблем или вземане на трудно решение. Почесване и допиране на носа, или затворени очи е знак за стресираща мисъл или дълбока концентрация. Докосването на носа често означава и изговаряне на неистина, шикалкавене.

Подозрителност или затвореност може да бъде разконспирирана чрез несъзнателно закриване на устата с ръка или поглед встрани от събеседника. Тези знаци означават също нежелание за заемане на позиция. Тактуване с крак по пода, щракане с писалката или празен поглед – това е ясно – човекът е потънал в скука и досада. Жестовете на одобрение говорят за опит да се харесаме на събеседника. Жените например изразяват това, като докосват и оправят косата си или дрехата. Мъжете обикновено оправят вратовръзката си, ако я имат, яката на ризата, изправят тяло и поклащат брадичка. Ако пък краката или тялото са обърнати към вратата, човекът желае да приключи разговора. Когато човекът е неспокоен, нервен или тревожен, той изразява това чрез често покашляне, а също и поставени на масата лакти и сключени длани, така че да образуват триъгълник. Тези жестове говорят и за игра на котка и мишка и нежелание за разкриване на картите.Желанието да доминира човек показва със своето ръкостискане. Ако ръката на събеседника е върху вашата и с дланта надолу, той показва физическото си превъзходство, но също виталност и активност. Ако дланта е нагоре, човекът показва готовност да се подчини. За превъзходство също говорят длани, пъхнати в джобовете, но с палци отвън. Отпуснато и вяло ръкостискане подсказва за неангажиран, неактивен, незаинтересован човек.