Множество пластмасови боклуци, дървета и отпадъци, изхвърлени от фирмите на територията на бившето КТМ в посока Мартен, плуват в района между два неизползваеми шлепа и бреговата ивица. Сигналът за силно замърсената брегова ивица е подаден по имейл във вторник. От РИОСВ извършиха незабавна проверка съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и се потвърди, че сигналът е основателен. В този район се зауства и канализацията на част от Мартен, която е изградена при строителството на Комбината за тежко машиностроене и в момента няма собственик и оператор. На проверката в района са присъствали и представители на няколко оператора, които извършват дейност на площадката на КТМ, и те са се ангажирали в кратки срокове да почистят замърсения участък от река Дунав. Взети са и водни проби за изследване, а резултатите ще станат ясни до седмица. За замърсения район ще бъде информиран областният управител Галин Григоров, тъй като бреговата ивица на реката е изключителна държавна собственост.