Вследствие на неблагоприятните климатични условия през последния месец, сеитбата на повечето пролетни култури изостава съществено спрямо миналата година. Според оперативните данни към 05.04.2018 г., публикувани на страницата на аграрното министерство, засетите площи с наблюдаваните пролетни зърнени, зърнено-бобови, маслодайни култури и картофи са в границите от 33,5% до 98% под нивата отпреди една година. 
В справката на министерството липсват данни за засети площи с маслодаен слънчоглед и царевица в Русенско, което е обяснимо предвид факта, че в повечето землища сеитбата на пролетниците стартира едва през миналата седмица.
От друга страна, сеитбата на домати стартира с по-бързи темпове, като към момента площите бележат ръст от близо пет пъти на годишна база.
На този етап по данните на министерството няма пропаднали площи с пшеница, ечемик и рапица в Русенско.