Добра и лоша новина за Русе показаха окончателните данни на Националния статистически институт за демографската картина през миналата година. 
Оптимистичният поглед показва, че със 144 125 души население традът запазва петото място в страната, което преди години бе застрашено от Стара Загора. Разликата обаче сравнително крехка - в Града на липите и поетите живеят 136 307 души и не е невъзможно да бъде намалена още в близките години от икономическия подем на Южна България.
Тревога вдъхва неотклонно продължаващото топене и застаряване на населението в областта, както и по-ниската от средната за страната раждаемост. Вътрешната и външната миграция засилват проблема, тъй като заселващите се в Русенско са по-малко от тези, които избират да живеят другаде.
През миналата година жителите на областта са намалели с 2153 човека и сега в осемте общини се наброяват 221 336 души. Естественият прираст е отрицателен и вече е -8.9 на 1000 - с две десети от процента повече от предходната година. Раждаемостта пада от 7.9 раждания на 1000 души през 2016-а на 7.6, което е доста под средното за страната - 9 на 1000. В резултат процентът на населението над 65 г. се увеличава от 22.7% на 23%.
Топят се и жителите на Русе. Населението на областния център в края на 2017 г. е 144 125 души, което с 811 по-малко от предходната година. За сравнение не само столицата София, но и Пловдив, и Варна успяват да увеличат населението си през миналата година за сметка на наистина доста по-широката си периферия. 
Регионът не успява да компенсира отрицателния естествен прираст с привличане на повече нови жители. През миналата година в областта са се заселили 3617 души, което е с 14% повече, отколкото предходната година. Това много добро постижение обаче е недостатъчно, за да компенсира тези 3783 доскорошни наши съграждани, заминали да търсят по-добър живот на други места. 730 от тях са емигрирали в чужбина, а 3053 - в други области, най-вече в София /387/, в съседния Разград /212/ и Варна /204/. Русе е успял да привлече най-много хора от Велико Търново /231/ и Разград /238/. През миналата година в областта са се заселили 611 имигранти от чужбина.
Общият резултат от вътрешната и външната миграция е намаление на населението на Русенско със 122 човека.
Статистиката за миналата година дава и един малък плюс - в областта са дошли повече деца и младежи до 19 г. /+224/. Но пък механичният прираст е най-отрицателен във възрастовата група 20-29 г. /-219/. 
В крайна сметка заради отрицателните естествен и механичен прираст населението на Русенско се топи през 2017 г. с 1%  - темп, който остава почти постоянен в последните години. И с който след 10 години населението на областта ще слезе под 200 хил. души.