Втора работна среща-дискусия за подобряване на административните процедури и процеси свързани с корабоплаването по Дунав ще се проведе в Русе, съобщи Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП).  Форумът е продължение на кръглите маси, които се провеждат в общо осем Дунавски държави в рамките на проект ДАНТЕ. Дискусията ще се проведе на 19 април от 13:30 часа в хотел „Рига“.
Целта на работната среща е да се представят резултатите от проведените дискусии в България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватска, на които бяха идентифицирани проблемите и пречките пред корабоплаването по река Дунав в резултат от различни административни процедури и регулации, налагани от контролните органи по реката и произтичащи от националните законодателства. Ще бъде презентиран и Транснационалният електронен инструмент за докладване на бариери и добри практики и анализа на резултатите от подадените сигнали до момента.
Акцент по време на втората кръгла маса ще бъде представянето и обсъждането на предложените унифицирани форми за контрол на плавателните съдове по река Дунав (т.нар. форми DAVID - Danube Navigation Standard Forms - Arrival and departure report; Crew list; Passenger list), които са предложени за въвеждане от работните групи по вътрешноводен транспорт и сигурност към Дунавската стратегия и коментирани от страна на всички дунавски държави.