Книгата на д-р Светлана Тончева „Площадът, паркът и кеят в Русе - визуални маркери на памет“ ще бъде представена тази вечер от 18 ч в зала „Княз Александър Първи“ в Историческия музей. Научното изследване на авторката, която е родом от Русе, е в сферата на урбанистичната антропология. Нейното проучване и изследването на историческите връзки, спомените и впечатленията обхващат периода  2005-2007 г. Тогава все още няма видими промени в облика на Русе, централният площад, кеят и паркът са във вида си отпреди началото на демократичните промени.