Общината ще даде 200 000 лева заем на „Общински транспорт Русе“, който ще бъде отпуснат на три транша. Това се налага поради недостиг на средства в дружеството до края на годината. Дефицитът се дължи основно на намалената компенсация от държавния бюджет за покриване на загубите на превозвача, увеличената цена на електроенергията и повишението на минималната работна заплата.
Директорът на „Общински транспорт Русе“ Александър Георгиев е предприел мерки за увеличаване на приходите, но ще отнеме време, докато те дадат някакъв резултат и затова иска от общината финансова подкрепа. Дружеството и в момента ползва заем от 130 000 лева, който беше даден през октомври миналата годината за подготовка на тролеите за зимния сезон, както и за ремонт и възстановяване на кабелни линии.
Допълнителните 200 000 лева ще бъдат отпуснати чрез увеличаване размера на главницата по сегашния договор, като ще бъде подписано допълнително споразумение. Така ще се запази както уговорената първоначална лихва от 1,24%, така и срокът за връщане, който е 4 години. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов да бъде разгледано на сесията на 19 април.