„Топлофикация Русе“ няма пари да подмени продънената си мрежа и да плаща вноските по облигационната си емисия, нито пък да изпълнява инвестиционната си програма. Но пък явно има доста милиони, които да дава на кредит. Сключените от дружеството договори за заем в качеството му на заемодател възлизат на внушителните 28,577 млн. лева, пише в одитирания вече финансов отчет, който компанията е изпратила до фондовата борса. Става въпрос за три заема, отпуснати на неизвестни получатели за срок от 5 години - за 14,621, 2,103 и 11,853 млн. лева.
В същото време „Топлофикация“ има да връща 16,5 млн. лева заеми за оборотни средства и още почти 4,2 млн. лева по облигационната си емисия. Където плащанията закъсняват с повече от година, а кредиторите (най-вече свързваните с енергийния бос Христо Ковачки пенсионни фондове „Топлина“) не си ги търсят. А оборотните средства, с които реално разполага дружеството, са от порядъка на 250 хил. лева, което е нищожно за такава голяма фирма и означава ликвидни проблеми. 
Отпуснатите заеми за 28,5 млн. лева не могат да се нарекат лоша сделка, тъй като договорените по тях лихви са високи - между 8 и 11% годишно. Изглежда изгодно, стига, разбира се, тези лихви да се плащат. От друга страна обаче, цяла есен и зима тръбите на „Топлофикация“ гърмяха една след друга, а изпълнителният директор на дружеството Севдалин Желев обясняваше, че пари за подмяна на калпавата мрежа няма. Е, пари явно има, но се инвестират в някакви финансови операции, а не в това топлофикационната услуга за русенци да стане по-качествена. Дружеството се превръща във финансов играч, за което говорят и числата от финансовия отчет - милиони приходи от лихви, милиони от валутни курсове. И почти 4,5 милиона лева печалба за годината. А топлата вода и парното все спират заради аварии.
Няма пари и за инвестиционната програма на дружеството за над 13 млн. лева. През миналата година са похарчени 1,65 млн лева за изграждането на инсталация за сепариране на битови отпадъци по договор с община Русе. Другите инвестиции нямат и 200 хил. лева. А в списъка са проекти за изграждане на сероочистваща инсталация за 4,5 млн. лева и реконструкция на парагонератор 5, която чака ред от 2016 г. - през януари същата година след пробив и разкъсване на екранни тръби възникна пароводна експлозия и котел №5 бе безвъзвратно унищожен. Може би няма да са проблем единствено предвидените близо 1 млн. лева за разширяване на топлофикационната мрежа - след проблемите през есента и зимата едва ли ще са много домакинствата, жадуващи да се включат към ТЕЦ-а. Особено при положение, че след някоя и друга година използването на въглища за гориво трябва да спре съгласно евродирективите, а за алтернативни варианти не се говори.