Ръстът на международните цени на петрола ще доведе до по-високи вътрешни цени на енергийните стоки в България, като транспортните горива се очаква да са поскъпнали с 5,1% до края на 2018 г. Това е записано в пролетната макроикономическа прогноза, изготвена от Министерство на финансите (МФ) и публикувана на сайта на ведомството.
Очаква се годишната инфлация да се ускори до 1,8%, като причината е поскъпването на услугите, което се очаква да достигне 2,5% към края на годината, подкрепено от засилване на вътрешното търсене.
От друга страна очакваните по-високи цени на храните в страната ще доведат до поскъпване на услугите в ресторанти, хотели и други заведения за хранене, посочват още от МФ. Нехранителните стоки (без енергийните) ще продължат да поевтиняват, но с по-бавен темп.
Пролетната макроикономическа прогноза отчита по-благоприятни очаквания за развитието на световната и европейска икономика в сравнение с есенната прогноза за 2017 г. В същото време обаче българската икономика отчете реален растеж от 3,6% за 2017 г. при очаквани 4% в прогнозата от септември 2017 г.
За 2018 г. от МФ прогнозират ръстът на БВП да се ускори до 3,9%, като вътрешното търсене ще продължи да бъде водещо. Частното потребление слабо ще се засили, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата. Същевременно, инвестиционната активност ще бъде движена основно от повишаването на публичните инвестиции.