Тайни клиенти провокираха служителите в офиса на НАП в Русе, но не откриха нередности, похвалиха се от регионалния офис на приходната агенция. Първата за тази година проверка преминала по специална програма на приходната агенция за контрол на качеството на обслужване на клиентите във всички офиси в страната. По поредица показатели за наблюдение непознати служители от други офиси на Териториалната дирекция на НАП във Варна проверили русенските си колеги дали са предоставили на видно място задължителната информация за структурата на НАП, за предлаганите от нея услуги на граждани и фирми, за условията на изчакване, за отношението към клиента при обслужването му и възможностите за подаване на сигнали.
От началото на годината русенските приходни служители са приели 33 871 клиенти при 32 134 за същия период на 2017 г. Средното време за изчакване от тях е било 6,08 минути, а са били обслужени средно за 6,45 минути, което е под стандарта от 20 мин в Наредбата за административно обслужване. Най-често причина за посещение в НАП е проверка на здравно-осигурителен статус, за което 7539 русенци са посетили приходната администрация. На следващо място са подаване на данъчни и осигурителни декларации - 4990 бр. и издаване на удостоверения за липса или наличие на задължения, от което са се нуждаели 4251 граждани и фирми.
Ежегодно служителите от отдел „Услуги за клиенти“ в офиса на НАП в Русе обработват за клиентите близо 2 милиона различни видове декларации, удостоверения, заявления, уведомления и други документи, свързани с данъчното и осигурително законодателство.