Над 40% или почти всяка втора от българските компании смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за изпълнител на обществени поръчки, показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Малко над 20% от анкетираните са участвали в обществени поръчки и са ги печелили, а 20% никога не са участвали. Незаинтересоваността им се дължи на ред причини: попълване на много и сложна документация, непосилни за малките и средните предприятия /МСП/ гаранции, липса на информация за поръчките, невъзможност за МСП да извърши целия обем на поръчката.
Бизнесът посочва няколко стъпки, които да направят обществените поръчки с по-ясни и разпределяни на принципа на реалната, а не на фалшивата конкуренция. Над 62% от анкетираните предлагат обществените поръчки да се обявяват и провеждат само по електронен път, при ясни критерии. В същото време 44% считат, че не трябва да се включват субективни критерии - като отлагане на плащанията, специфични конкретни изисквания, отнасящи се до определен модел или услуга. 38% предлагат да се предвижда определен процент от обществените поръчки да бъде изпълняван от МСП. Според 30% трябва да отпадне възможността за директно възлагане на поръчки или чрез преговори с конкретно избрани фирми.
Проучването на БТПП показва, че след влезлия от април 2016 година нов ЗОП едва 13% от анкетираните компании забелязват подобряване в прозрачността на процедурите за обществени поръчки, 56% не виждат никаква промяна, а 31% не могат да вземат отношение по въпроса, защото нямат преки наблюдения.