Чрез преразпределението на пари по други мерки от бюджета на пчеларската програма за 2018 г. са осигурени допълнителни 800 хил. лева за обновяване на кошерите, съобщи ДФ „Земеделие“. Допълнителният финансов ресурс дава възможност да се одобрят всички подадени заявления за подпомагане за закупуване на отводки и пчелни майки. 
 Списъкът на класираните кандидати е публикуван на електронната страница на ДФЗ. Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в 28-те административни области на страната.
По Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2016 са изплатени 37.269 млн. лв. на 7 515 фермери от цялата страна, а за Кампания 2017 субсидии по това направление са получили 8 206 стопани, като сумата е 34.047 млн. лв., съобщиха още от фонда. Общо за двете кампании сумата е 71.316 млн. лв., като подпомагане са получили 15 721 фермери.