Обсъждането на новото териториално деление на страната във всички шест района, на които в момента е разделена, ще приключи в средата на април. Дотогава ще са ясни мненията, позициите и аргументите на областните управители на съответните области, кметове на общини, представители на научните среди, бизнес организации, на регионални държавни институции и други. След обсъждането, което до момента се провежда само на ниво регионални съвети за развитие, ще може да се вземе решение.
Както „Утро“ писа, дискусията за новото райониране в Северен централен район, в който попада област Русе, е организирана от Министерството на регионалното развитие във вторник в Габрово. В него ще се включат представители на Русе, които трябва да обосноват и защитят лидерската позиция на града.
Регионалният министър Николай Нанков вече заяви предпочитанията си за втория вариант за ново райониране, според който държавата е разделена на 4 района за планиране. В този случай се очаква Русе да стане център на Дунавски район, в който ще влязат още областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград и Силистра.
Вариантът е с много добра устойчивост в дългосрочен план по отношение на населението и възможност за хоризонтални връзки на общините и областите. Той разглежда и потенциала на река Дунав като основен фактор за икономическо развитие на Северна България. Обособяването на Дунавски регион за планиране би допринесло най-много за устойчивостта и икономическото развитие на Северна България, смятат от регионалното министерство.