Тодор БИЛЧЕВ
Зимата, която насред месец март затрупа внезапно Русе и половината страна, изненада всички. Някои дори започнаха да си припомнят най-новите теории за изместването на оста на земното кълбо, което предизвиквало аномалии в климата. 
Подобни снегове обаче далеч не са аномални. По-възрастните русенци помнят страховитата зима, която  връхлита цялата страна преди повече от 60 години. Моето поколение носи от най-ранните си детски години спомена за това като за нещо невиждано. Твърде често различни хора разказват за онези събития, като посочват че това е станало „някъде през пролетта на 1954 година“. Други дори казваха „през март или април“. Но никой не се наемаше да посочи точна дата. Единственото, което беше несъмнено в тези спомени, които всички възбудено разказваха, беше, че снегът е бил толкова голям, та трябвало да се дълбаят в него тунели, за да се премине от едно място на друго. 
Работата ми в Държавен архив в Русе ми даде възможност да установя с точност времето на онези отминали, но все още споменавани студове от „голямата зима през 1954-а“. Тя е фиксирана в Протокол номер 20 от 27.02.1954 г. на Батинския селски общински народен съвет. Така става ясно, че снеговете са връхлетели Русенско и цялата страна в последните дни на февруари. Други документи свидетелстват, че преспите са се задържали почти през целия март.  
Във въпросния протокол като най-важна, първа и единствена точка, общинарите от русенското село Батин загрижено са записали: „Другари, получихме телефонограма от ОНС, с която се обявява бедствено положение в околията вследствие на големите снеговалежи и виелици. За да се избегне това,  председателят на ОНС нарежда мобилизация на всичкото работоспособно население в околията по разриването на снега и разчистването на селските и междуселските пътища и ж.п. линии“. 
„Аз предлагам - продължава според протокола батинският председател на общинския съвет Георги Трифонов, - да обявим утре мобилизация на всичкото работоспособно население за разриването на пътя до Горно Абланово, тоя до заставата, а селските пътища да се разбият с транспортните шейни на ТКЗС“. 
Събранието гласува следните решения: „1.Да се проведе мобилизация на всички работоспособни мъже на 28.02.1954 г. за разриването и разчистването на всички селски и междуселски пътища, като работата се организира по избирателни райони с отговорници депутатите. 2.Пътят до заставата да се проправи от четвърти, пети и шести райони, а останалите райони да проправят пътя за Г. Абланово. 3.Селските пътища да се разбият от транспортните шейни“.
Отговорници за справянето с това бедствено положение били председателят Г.Трифонов, председателят на ТКЗС Димитър Илиев и общинският съветник Георги Гецов, а борбата с природната стихия е поета от „цялото работоспособно батинско население“. 
Снежната стихия е обхванала цялата страна, като в Русе преспите са надхвърляли човешки бой. В Държавен архив се пазят снимки от русенската зима през 1954 година, които говорят красноречиво за ситуацията. А и със сигурност ще убедят читателя, че макар и изненадващи, тазгодишните снегове и виелици през март не са уникално явление.