Хората хвърлят боклука си навсякъде, но не и на сметището, защото се оказва, че нямат право да ползват депото. За това сигнализира в „Утро“ Арсен Арсенов, който на свой гръб е изпитал всички пречки да ползва сметището. Мъжът се занимава със строителство и му се налага да събори сграда. Той решава да изхвърли строителните отпадъци, но работниците на депото отказват да ги приемат.
Юридическите лица имат право да изхвърлят боклук на сметището само след издадено разрешително от Общината за депониране на отпадъци, обясни за „Утро“ зам.-кметът Свилен Иванов. За да се сдобият с това право, те трябва да подадат молба. Процедурата се налага, за да има контрол и да се следи какви боклуци и какво количество се изхвърля, обясни Иванов. И допълни, че всички фирми, дори общинската „Комунални дейности“, имат такова разрешение.
За да депонират сметта, освен разрешително, юридическите лица трябва да заплатят и такса. Тя е в размер на 27 лева на тон, като 15 лева от нея се отчисляват на Министерството на околната среда и водите. Останалите 12 лева се прибират от Общината и с тях се заплаща обработването на сметта. Арсенов обаче негодува, че за платената такса не се издава фактура и не може да осчетоводи направените разходи. За събрана такса няма как да се издаде нито касова бележка, нито фактура, тъй като това не е услуга, обясни Иванов и уточни, че срещу платената сума се дава талонче.
Щом фирмите трябва да минават през такива процедури, какво да правят пък гражданите, ако имат обемни отпадъци за изхвърляне? Според Иванов хората трябва да се възползват от пунктовете за издаване на боклук и контейнерите за разделно събиране. Другият вариант е да си наемат фирма, която има разрешение за депониране на отпадъци на общинското сметище. Арсенов обаче смята, че въведената организация от Общината води към монополизъм, тъй като хората трябва да наемат определени фирми, за да изхвърлят боклука си. И понеже това е допълнителна финансова тежест и бюрокрация, те предпочитали да зарежат сметта на нерегламентирани места. И след като се е сблъскал вече веднъж с реда за изхвърляне на големите количества отпадъци, Арсенов е категоричен, че занапред ще отказва да извършва подобна работа.