Комисията за защита на конкуренцията прекрати производството по обществената поръчка за 37,2 млн. лева с ДДС, с която Община Русе иска да възложи дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане за следващите 4 години. Решението е взето след като „Нелсен Чистота“ ЕООД е внесла молба за оттегляна на жалбата, подадена от фирмата на 19 април. 
„Нелсен Чистота“ оспорваше изискванията за наличието на минимален брой и вид специализирана техника, необходима за изпълнение на дейностите по обществената поръчка. Какво е накарало фирмата да оттегли жалбата си не е ясно, но тя се е съгласила и да покрие направените от Община Русе разноски по производството.
Така спряната на 25 април обществена поръчка може да бъде рестартирана. Както „Утро“ писа, обществената поръчка е едновременно за извозване на битовите отпадъци, за миене и метене на улиците и за почистване на снега през зимните месеци. Сумата от общинския бюджет, която ще бъде платена за тези дейности в следващите 4 години, може да достигне 37,2 млн. лева с ДДС. Сумата надхвърля 25 000 лева на ден, така че поставените условия към изпълнителя са завишени, увеличени са и глобите за всякакви видове нарушения.
В момента извозването на боклука и почистването на улиците е възложено на „Нелсен Чистота“ и работата й трудно може да се оцени като задоволителна.