Очаква се нивото на Дунав край Русе ще достигне 700 см спрямо условна кота „нула“ в четвъртък, но опасност от заливане няма. Водният стоеж при Русе вчера беше 637 см, съобщи Христо Енчев, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ към изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
По думите му е възможно речният отток да достигне 11 000 куб. м в секунда при Русе и Гюргево. Основна причина е повишаването на нивата на големите притоци на Дунав-Тиса, Сава и Велика Морава, в участъка над хидровъзел „Железни врата-1“.
Директорът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Русе Спасимир Димитров обясни, че се очаква да бъде обявена първа степен готовност за реакция - повишено внимание за заплаха от наводнение. Това става, когато нивото на реката е в границите между 680 и 750 сантиметра. Втора степен се въвежда между 750 и 800 см, трета - над 800 см, а критичното ниво за Русе е 881 см, но и тогава заплаха за населената територия на града няма.
Димитров коментира още, че високото ниво на Дунав може да подприщи устието на река Русенски Лом и това да доведе до по-бавно оттичане.