Само в 3% от изследваните млечни продукт има нарушения и влагане на нетипични съставки като палмово масло, оповести Българската агенция по безопасност на храните. От съобщението на ведомството става ясно, че то смята този процент за нисък, а количеството фалшиви продукти за пренебрежимо малко.
През 2017 г. са взети общо 169 проби - 98 от сирене; 46 от кашкавал; 17 от масло и 8 от кисело мляко. При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини (в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал), което е 2.96% установени несъответствия. 
Вече втора година по инициатива на БАБХ комисия, която включва представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите, правят внезапни проверки в търговската мрежа. На произволен принцип се вземат проби от сирене, масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, които се изследват. Целта е да се установи дали се спазват изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини.
Всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите определя различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията взима по два вида млечни продукти от различни производители за лабораторно изпитване. На нарушителите се съставят актове.
Проверките продължават и през 2018 година, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини, вода и др. показатели.