Само една фирма е подала оферта за участие в обществената поръчка за предстоящото благоустрояване на терена около жилищните блокове 304 и 307 в кв. „Чародейка Г-север“. Това е регистрираната в София „Медия Интер Груп“, в чиито предмет на дейност са посочени издателска дейност, разпространение на печатни издания, реклама, както и всичко незабранено от закона. 39-годишният й собственик Светлин Радков обаче има участия в други русенски и столични фирми, някои от които се занимават със строителство.
В момента все още тече работата на комисията по огледа на документацията, като се очаква решението за избор на изпълнител и сключването на договор. Той ще бъде на стойност 295 000 лева, като е предвидено да се изградят места за паркиране, обслужващи алеи и ново озеленяване. В момента настилките на местата за паркиране са изровени, а тротоарите имат остра нужда от ремонт. Срокът за строителство е три месеца, а едно от условията е годните дървета да бъдат запазени.