Несъгласие с материала на „Утро“ от 21 февруари „Управителят на проблемния „Агропродукт“ влиза в съда за данъчна измама“ изрази изпълнителният директор на фирмата инж.Валентин Димитров. Публикуваме мнението му със съкращения.

С голям интерес и малко закъснение прочетох в бр.43/21.02.2018 г. на в.“Утро“ за поредния подвиг на Окръжна прокуратура-Русе. Става дума за 62 631.82 лв. поискан и невъзстановен данъчен кредит за периода май-септември 2014 г. Непредубеденият читател ще си зададе въпроса: „Защо служителите на НАП /цитирам/: „се усъмнили в истинността на документите и спрели възстановяването на данъка, като уведомили прокуратурата“? Три и половина години са това! Защо прокуратурата се активизира толкова късно за такова голямо „присвояване“? Хем не съм получил парите, хем съм ги присвоил! Отговорът е: Защото против Вярка Дудева - следовател в ОСО /Окръжен следствен отдел/ към Окръжна прокуратура - Русе подадох искова молба към РРС да бъде осъдена по чл. 201 от НК - за присвояване /на документи - б.р./ и да ми компенсира пропуснати ползи. 
В материала са истински само 3 неща: сумата 62 631.82 лв., кратката справка за мен и че „Агропродукт“ АД „от години няма съществена дейност“. Има си хас да действаш, когато варненските нападжии ти приберат и си разпределят всичките ти оборотни средства.
Говори се за данъчна измама, но истината е, че няма влезли в сила ревизионни решения - делата по обжалванията им текат. Освен това общината не е блокирала чрез съда опит на дружеството да изтегли 60 000 лева кредит. По делото, заведено от кмета Пламен Стоилов също няма влязло в сила решение и няма как да има при положение, че ищецът не може да докаже качеството си на акционер към датата на процесното Общо събрание на акционерите. 
Истината по този и по други случаи ще излезе наяве, но това няма да стане с медийни публикации, а със съдебни решения.
Б.р. Публикацията, която визира Валентин Димитров, се базира на официално прессъобщение от прокуратурата. „Утро“ направи многократни опити да се свърже своевременно с него, за да вземе и неговото мнение, но той не бе открит на известните ни телефони.