Все по-голям процент от населението на областта работи, показват данните на националната статистика. В края на 2017 г. броят на заетите в Русенско е 96,5 хил., при 92,4 хил. година по-рано или с 4,1 хил. по-голям.
Коефициентът на заетост на населението в икономически активна възраст (15-64 г.) нараства за година от 62,4% на 66%, тоест двама от всеки трима жители на областта.
Числата обясняват защо бизнесът все по-често се оплаква, че хора за работа няма. Липсата на кадри става все по-осезаема, въпреки че все повече хора продължават да работят и след пенсионна възраст. Данните на статистиката показват, че поне 2 хил. русенци продължават да работят и след достигането на пенсионна възраст. И това число ще се увеличава, защото годините за пенсиониране растат всяка година, увеличава се и нужният трудов стаж, така че голяма част от кандидат-пенсионерите всъщност нямат друг избор освен да продължат да работят.