Учениците от 5 Б клас в училище „Възраждане“ показаха как учат английски с помощта на програмата Quizizz. На открит урок те отговаряха на въпроси, като през личните си телефони влизаха онлайн в сайта на програмата. На голям монитор веднага ставаше ясно кой е отговорил вярно и кой - грешно, кой по колко точки събира от теста. В края на часа децата пожелаха да повторят теста - и показаха колко по-бързо и забавно усвояват знания с помощта на Quizizz. Учениците и тяхната учителка по английски език Милена Венкова работят по проект „Practice Makes Perfect“ на програма „Erasmus+“.