Името на новия титулярен началник на Регионалното управление на образованието в Русе ще бъде Росица. Остава да стане ясна и фамилията. Основания за тази шеговита прогноза дава информацията, публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката за предстоящия конкурс за шефското място в РУО. Кандидати да ръководят образованието в Русенска област са Росица Георгиева и Росица Кунчева. 
Росица Георгиева в момента успешно се справя със задълженията си на временен началник, след като на 6 октомври миналата година дългогодишният просветен шеф Димитър Райнов беше уволнен дисциплинарно. 
Георгиева е завършила предучилищна и начална училищна педагогика в Софийския университет и теология в Богословския факултет на СУ. Тя беше старши експерт в РУО, като до март миналата година беше единственият експерт по религия, останал в системата на образованието, а след това беше ст.експерт по квалификация на педагогическите кадри. 
Росица Кунчева в момента е възпитател в началния курс в основно училище „Васил Априлов“. Тя беше директор на училището в село Красен, което беше закрито. След това Кунчева стана директор на русенското основно училище „Пейо Яворов“, но и то беше закрито през 2008 г. В последните няколко години Росица Кунчева беше кандидат за директор на различни русенски училища. 
Малко е странно, че желаещите да се нагърбят с русенското просвещение са едва двама. За този пост в Хасково, например, кандидатите са били 6, единият не е допуснат, тъй като не отговаря на условията. Дали проблемите в Русе са толкова много, че кабинетът във високата сграда на брега на Дунава изглежда по-скоро като разхерметизирана барокамера, отколкото като покои на падишах с водоскоци и пауни в градината - това предстои тепърва да се разбере. 
Конкурсът е на 22 март. Кандидатите първо ще решават тест, а който се справи с въпросите в него, ще премине към следващия етап - интервю, което ще се проведе същия ден. Според изискванията на МОН кандидатите за поста трябва да познават отлично 7 закона, 21 наредби, 3 кодекса и 1 правилник.