Само една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка за обновяването на детските площадки в централната част, по кварталите, което продължава и тази година. Това е ДЗЗД „Русе 2017“, което включва фирмите „Ас-Строй“, „Ремонтстрой 2010“ и „Кос Строй“. Избрани и подготвени са нови 20 детски кътове, като за строителните дейности са предвидени 528 800 лева. 
Планиран е ремонт на 6 детски площадки в централната част - пред блоковете „Аксаков“, „Калофер“, между „Дебелянов“ и „Некрасов, а също около бл. „Варна“, „Ленин 3-2“ и „Димитър Полянов.
Най-много обновени детски кътове са предвидени в кв. „Възраждане“. Децата ще играят на нови съоръжения на площадките около блоковете „Шипка“, „Тодор Койнов“, „Балчик“ и Комета“. 
Ще бъдат ремонтирани също детските кътове пред блок „Стрела“, „Бистрица“ и „Орфей“. 
На обновени детски площадки в „Здравец“ ще се радват малчуганите от блоковете „Терешкова“, „Биковски“ и „Марица“. В „Здравец Изток“ ще бъде ремонтирана площадката западно от бл.“Прага“, а в кв. „Дружба 1“ - южно от бл.6. Два от старите детски кътове в „Дружба 3“ също ще бъдат обновени - пред блок 53 и 11. 
Едно от изискванията е за всяка площадка да се осигури възможност поне половината от съоръженията да са достъпни и за деца с увреждания.