През януари годишният процент на разходите - ГПР, по жилищните кредити в левове и в евро поскъпва с 0.03 пункта  и е съответно 4.04 и 4.47 на сто, показват данните на Българската народна банка. През първия месец на годината банките са олихвявали жилищните заеми в левове средно с 3.66% - толкова, колкото и през декември, но с 0.71 пункта  по-високо, отколкото през януари 2017 година. 
При потребителските заеми обаче поевтиняването продължава.
Намалението на ГПР, който включва всички разходи при обслужването на заема, в първия месец на 2018 г. при кредитите за потребление в левове на месечна база е 0.28 пункта, а на годишна - с 0.10 части от процента. А  към 31 януари е 10.37%, изчисляват в Централната банка.
Годишният процент на разходите на потребителските заеми в евро отчита намаление на месечна база с 0.02 до 5.52 на сто. През януари годишният процент на разходите беше по-висок с 1.05 процентни пункта.
Статистиката на БНБ отчита, че новите потребителски заеми за домакинствата, отпуснати в левове, през януари намаляват с 0.75 пункта спрямо декември като средната лихва е 8.10 на сто. На годишна база намалението е с 0.36 процентни пункта. 
Средната лихва на потребителските кредити, отпуснати в евро, на годишна база се увеличава с 0.22 пункта до 5.16 на сто. Година по-рано тя беше по-висока с 0.83 пункта.