700 000 лева ще даде община Русе за ремонт на улици в 13-те села, като средствата ще бъдат разпределени по кметствата спрямо броя на жителите по настоящ адрес. Най-много пари ще получат град Мартен и Басарбово - по 98 500 лева, следвани от Тетово, Червена вода и Басарбово, за които са предвидени по 57 000 лева. За ремонт на улици в Бъзън, Сандрово, Ново село, Семерджиево, Хотанца и Просена ще бъдат похарчени по 47 000 лева. В кметството в Ястребово ще бъдат разпределени 30 000 лв, а в Долно Абланово - 20 000 лв.