Университетска болница „Канев“ ше има ново отделение по трансфузионна хематология, съобщи зам.-председателят на борда на директорите д-р Йосиф Новаков. То ще се намира в сектор 3 в старата сграда и е почти оборудвано. В него ще работят 14 медици, сред които двама лекари спецалисти, интерес има и от млад доктор, който иска да специализира в Русе. За създаването на новото отделение фондация „Канев“ е превела на болницата половин милион лева.
Голямото облекчение за близките на болните е, че няма да се иска предварително осигуряване на кръв, за да се предприемат необходимите интервенции. Болницата ще осигурява нужните количества, а близките трябва да ги възстановят, но без стресиращи срокове, които обикновено карат хората да прибягват до търговци на най-безценната течност - кръвта.
Медицински екипи да вземат кръв от дарители по работните им места и в университетите; отделенията по трансфузионна хематология да получават по 20 лева, от които 15 да се дават на кръводарителя; да се промени нормативната база така, че тези отделения да останат в многопрофилните болници, но да получат по-голяма финансова самостоятелност, без да накърняват икономическите интереси на здравните заведения. Това са основните препоръки за най-наложителните мерки за решаване на проблемите с все по-затихващото доброволно и безвъзмездно кръводаряване. Документът бе изготвен вчера на организиран от Областния съвет на БЧК в Русе обществен форум с участието на директора на Националния център по трансфузионна хематология и управител на специализирания експертен съвет към МЗ проф.Фани Мартинова, директора на Районния кръвен център в Плевен д-р Лако Лаков и д-р Живка Димитрова от Националния съвет на БЧК. Той ще бъде иззпратен в Министерството на здравеопазването и на омбудсмана на републиката Мая Манолова. 
Сегашната система е неефективна и ражда тревожната тенденция готовите да дадат кръв срещу заплащане хора да се увеличават, каза домакинът на форума д-р Руденко Йорданов и посочи, че акциите на хематолозите по работни места и учебни заведения са много по-ефективни. Това е съвсем естествено - вместо да чакаме някой да дойде и да пожелае да дари кръв, ние отиваме на място и правим всичко много по-лесно и удобно за него, посочи д-р Йорданов.
Не е за подценяване и финансовата страна на въпроса, която може да увеличи мотивацията на двете страни. 
На кръвните центрове да се отпускат по 20 лева за привлечен при изнесена на терен работа кръводарител, като 15 от тях да се дават на донора под формата на ваучер за купуване на шоколад, кафе и други подкрепящи храни и напитки, а 5 лева да получава съответният медицински екип, каза още д-р Йорданов. 
Така се реализира формулата „печеля-печелиш“, чиято същност е всички страни да бъдат заинтересовани, макар че в случая думата печалба е неточна, защото истинските печеливщи са хората, които се нуждаят от кръв.
164 031 кръводарители са регистрирани през 2017 година в страната, което е с 2000 човека по-малко от предходната 2016, посочи д-р Фани Мартинова. Донорите у нас са 21.5 на 1000 души население, докато средното европейско ниво е от 25 до 35 на 1000. Данните сочат, че безвъзмездните кръводарявания за миналата година са общо 98.5% в страната. 79% от тях са направени от близки за членове на семейството, а доброволните кръводарители са едва 22%.