Фирмата, която отговаря за зимното поддържане на пътищата и населените места в община Ценово, не изпълнява коректно задълженията си и затова трябва да й се потърси отговорност и да се наложат предвидените по закона санкции. За това настояха общинските съветници в Ценово, след като темата за снегопочистването се превърна в бурен дебат на сесията. А иначе сред приетите решения на заседанието е община Ценово да кандидатства с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда /ПУДОС/ за реконструкция на част от водопреносната система в Ценово и Долна Студена.