Магазин за хранителни стоки в „Чародейка-север“ е поредният търговски обект, попаднал в списъка на данъчните за запечатване, който регулярно се публикува от НАП. Той може да бъде затворен за срок от максимум 30 дни, като на фирмата, която го стопанисва, се налага също парична глоба или имуществена санкция в зависимост от нарушението. Много често потърпевшите търговци обжалват наложения акт, така че той може да падне или да влезе в сила след известно време.
От началото на годината в интернет страницата на НАП се публикуват списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика може да се извърши справка за всеки обект с установени данъчни нарушения, за които се налага принудителната административна мярка „Запечатване на обект“. Според последната справка, на затваряне подлежат 190 търговски обекта в цялата страна и броят им расте.
До публикуването на наложените актове се стигна, след като през 2017 г. бяха отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването. Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. След последните промени в ЗДДС, подлежащият на запечатване обект се затваря независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва.