Дискусията за новото райониране на България започва днес в София между депутати, представители на държавната и местната власт, бизнесмени и учени. Първият национален дискусионен форум, на който ще се обсъдят плюсовете и минусите на трите варианта за промяна, се организира от вестник „24 часа“ и регионалното министерство. Междуведомствена работна група с участие на експерти от различни институции е разработила три варианта - с 6, 5 или 4 района, на които да се поделя България. 
Първият вариант предвижда пет района, като Русе попада в Североизточен заедно с областите Варна, Търговище, Разград, Силистра, Добрич и Шумен. В този случай очакванията са административен център да бъде Варна. Вторият вариант е с четири големи административни единици, а Русе е включен в Дунавски район заедно с областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград и Силистра. Третият варинт разглежда шест района, като Русе заедно с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Разград и Силистра попадат в Северен централен район. В тези два случая се предвижда Русе да запази статута си.
Целта на промяната е да бъдат създадени силни и жизнени райони и да се създадат и по-добри условия за европейско финансиране в предстоящия програмен период. Кой вариант е най-подходящ, ще стане ясно след широко обществено обсъждане през следващите месеци. Очаква се в края на 2018 ще бъде избран най-добрият модел за България.