С макети на мамут и на мамутски зъб ще се представи Екомузеят в първия Салон на музеите, който се открива днес в Националния дворец на културата в София и ще продължи до 6 март. Ще бъде представена и интерактивната образователна игра „Пътуване във времето на мамутите“, която разказва за произхода, начина на живот и времето, в което са живели този вид бозайници. Разказът на Екомузея ще бъде допълнен от информационни материали на различни езици. По време на Салона на музеите ще се проведе Кръгла маса „Отвъд съкровищата. Съвременно управление на културното наследство“, която ще бъде открита от Ивелина Кючукова - ръководител на проекта, и проф. д-р Николай Ненов - научен консултант на форума.