Родители на седмокласници от Националното училище по изкуствата вчера излязоха на протест срещу агресията, стресирани и възмутени от провокативното поведение на съученик на техните деца, който вече е сменил две училища и това му е трето. Разтревожените майки и бащи споделиха притесненията си за физическото и психическото здраве на децата си, които страдат от хиперактивното поведение на въпросното момче.  Те разказаха, че 13-годишният тийнейджър е в класа от миналата учебна година, когато е преместен от друго русенско училище, като причината е била също агресивното му поведение. 
Напада другите деца от класа, нахвърля се върху тях, замеря ги с камъни, рита ги, имало е случаи да ги наранява, чупи телефоните - така описа пред „Утро“ поведението на въпросния ученик една от майките на дете в класа. Според нея в много случаи момчето се държи предизвикателно, за да провокира реакция у съучениците си. Бащата покровителства всичко това, нещо повече - той дори насърчава сина си, смята майката. 
В часовете поведението му е хиперактивно, бие се с другите, отвлича им вниманието, но забележките, които му пишем, не му правят впечатление, каза и преподавателка в НУИ. И според нея детето е поощрявано вкъщи към такова поведение. 
Децата от класа въздъхнали с облекчение през няколкото дни ваканция между двата срока, тъй като знаели, че на педагогически съвет е взето решение за преместването на момчето в друго училище. Когато обаче отишли на училище в началото на февруари, смаяни научили, че съученикът им остава в техния клас. Поне засега. Тъй като бащата обжалва в съда решението на съвета и това спира действията по преместването. 
„Заявяваме, че са предприети всички мерки по Закона за училищното и предучилищното образование, наредбите по прилагането му, както и Правилника за дейността на училището и с решение на Педагогическия съвет са наложени съответните санкции. Същите в момента са в процедура по обжалване по съдебен ред и докато не бъдат потвърдени от съответните  инстанции, не могат да бъдат приведени в действие. Само след влязъл в сила съдебен акт на съда, това ще бъде осъществено“, заяви за „Утро“ директорката на НУИ Мария Дуканова. 
На ученика са наложени три наказания, преди да се стигне до решението за преместване в друго училище, изпълнени са всички изисквания, които препоръчват нормативите при подобни случаи - срещи, разговори, работа с психолог и прочие, каза в коментар адвокатът на НУИ Кирил Терзиев. 
Бащата обжалва заповедта за преместване, делото ще се гледа в петък и съдът може да уважи или да отхвърли жалбата, а решението ще може да се обжалва пред Върховния съд. За въпросния ученик НУИ е вече трето училище - преди това е бил във „Възраждане“ и в Европейското училище, откъдето е бил преместван все по същата причина, обясни юристът.
Очакваме решението на съда, но ако този терор в класа на децата ни продължи, ще се видим принудени ние самите да местим своите деца другаде, казаха невротизирани от ситуацията родители, който се готвят за протест.