Комисията за защита на потребителите е установила неравноправни клаузи при 56 проверени дружества за бързи кредити, регистрирани към БНБ, съобщи председателят на комисията Димитър Маргаритов. Към 9 от тях има предявени колективни искове, а останалите са предприели мерки за промяна на проблемните условия.
Маргаритов разясни, че когато кредитът стане предсрочно изискуем, независимо поради каква причина, кредитодателят има право да изиска само тази част от лихвата, която е начислена за периода на ползване на кредита. Не може да се изискват и всякакви други такси за неговото управление. По закон годишният процент на разходите (лихвите и всички други допълнителни плащания извън главницата) не могат да превишават 50% от размера на главницата на годишна база.
Маргаритов коментира и европейския механизъм за отпадане на геоблокирането и двойните стандарти при пазаруването онлайн. По думите му не трябва да има ограничения по географски признак. „И в този смисъл действащата наредба, според мен, сваля една много важна граница и показва много ясно, че не може да има каквито и да е било дискриминационни критерии по потребителски признак“, коментира той.
Маргаритов посочи и други промени в еврорегламентите, например отпадането на всички възможни такси при плащане онлайн с дебитни и кредитни карти в ЕС. Нашите банки обаче смятат, че това касае само търговците, не и техните такси.