Клубът по предприемачество „Успешните хора“ в Математическата гимназия „Баба Тонка“ ще отбележи Световната седмица на парите от 12 до 18 март с ред събития. Това са открити уроци с гостуващи лектори, регионален иновационен лагер „Teen Coin 2018“ заедно с още 5 русенски училища и гимназии от други градове, дискусия „Световно кафене“ на тема „Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието“. Гимназистите от „Баба Тонка“ ще посетят Българската фондова борса, банки и други финансови институции, ще се запознаят с местни бизнеси и ще участват в националното и световните състезания за селфи, за видео и за снимка със спестовна касичка.