За нормален живот на човек от четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 581.31 лв. месечно, според данните на Института за синдикални и социални изследвания (ИССС) на КНСБ за четвъртото тримесечие на миналата година. Парите са необходими, за да се удовлетворяват основните нужди от храна, поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти.
Издръжката на живот на четиричленното домакинство е 2325 лева. Ако работната заплата е единственият източник на доходи, нейният нетен размер не трябва да бъде по-нисък от 1163 лева за всеки от двамата родители (бруто 1489 лева). В края на миналата година средната работна заплата в Русенско по официални данни е 882 лева, което е с 40% по-ниско.
Издръжката на живот отчита слаб тримесечен ръст от 1 на сто, а на годишна база до 3.3 на сто. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 3.9 на сто на годишна база, при нехранителните ръстът е 1.1 на сто. За последните десет години нарастването на издръжката на живот е с 22.7 на сто.