Длъжниците на НАП, които са декларирали валиден електронен адрес, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изпълнително дело за неплатени в законоустановения срок публични задължения. Имейлът ще бъде изпращан в деня, следващ деня на образуване на делото, съобщиха от приходната агенция. 
С инициативата НАП цели да повиши информираността и да стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти. Досега имаше доста случаи, които хората научават, че са осъдени, чак когато им запорират банковата сметка. При това със съдебните такси дължимата сума можеше да набъбне двойно.
Съобщението е с информативен характер и съдържа данни за номер и дата на образуваното изпълнително дело, вида на банкова сметка, по която трябва да се плати дълга, контактна информация за компетентния публичен изпълнител и друга полезна информация. 
В имейла от НАП препоръчват на своите клиенти преди да се свържат с публичния изпълнител, отговорен за администрирането на дълговете им, да направят справка за просрочените си задължения. Това най-лесно става чрез електронната услуга на Агенцията на Портала за електронни услуги на НАП с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).
Електронните съобщения се изпращат от имейл адрес [email protected]