Съдът намали глоба от 2000 на 1500 лева за фирма, наела в свое заведение 17-годишен сервитьор без разрешение на Инспекцията по труда. Проверка на нейни служители обаче установила нарушението и последвала глобата. Тя била обжалвана пред Районния съд, който я намалил с 500 лв. Не било уважено искането за отмяната й, след уволнението на момчето и оправданието, че то започнало работа с разрешение на родителите си. Съдът преценил, че е трябвало да бъде взето разрешение от инспекцията, а не да се гони от работа непълнолетният.