Близо една трета от учителите в училищата в Русенска област наближават пенсионна възраст или вече дори са надхвърлили тази възраст. Това сочи справката, която вчера предостави на „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Ден по рано просветният зам.-министър Деница Сачева изнесе тревожни данни за растящата липса на преподаватели. Проблемът наистина е в дефицита от млади кадри, каза и Росица Георгиева. 
Към декември 2017 година в областта 36 преподаватели имат натрупан 40 и повече години трудов стаж, други 284 души са със стаж от 36 до 40 години. Между 31 и 35 трудови години са навъртели 332 русенски учители. Това е най-голямата група от всички преподаватели в областта - 15.70 на сто от общата бройка от 2115 души. На всички тези хора предстои до година-две, да се пенсионират. И тази ситуация е наиситна тревожна, след като предстои да се „оголят“ една трета от педагогическите позиции. Друг е въпросът, че тези места също ще намаляват, тъй като колкото и да се крепят училищата, устремно намаляват и децата, така че няма да мине много време и съкращенията на учители /а дори и закриване на някои училища/ също неизбежно ще връхлети образованието. 
Главната тревога идва от това, че младите учители са наистина малко, коментира Росица Георгиева. В момента в училищата в Русенска област учителите със стаж между 6 и 10 години са 148, а тези, които са в професията 5 години повече, са 168. Това са и най-малобройните групи преподаватели: съответно 7 и 7.94 процента от всички. А това са фактически и тъкмо жадуваните „млади учители“, които по на трийсетина години вече са навлезли в работата, а косите им още не са побелели. 
Има още един факт, който Георгиева също смята за обезпокоителен - със стаж до 5 години са доста повече преподаватели: цели 281, тоест, 13.29 на сто. А това пък идва да покаже, че немалко млади хора започват да работят като учители, за да намелее техният брой драстично още до петата им година в бранша. Вероятно върху този въпрос - кое отказва младите, които веднъж вече са влезли в класната стая, от тази професия - ще си блъскат главите специалистите, които ще търсят изход от поредния тревожен лабиринт в просветата.