Допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати при изпълнение на служебните задължения ще получат кметът на Сливо поле Валентин Атанасов и селските кметове в общината. Решението беше прието от общинските съветници в градчето на сесията в края на януари. Бонусът за Атанасов, който бе избран за кмет на годината за 2017 в раздела „За околна среда“, ще е 2061 лева, а премиите за селските кметове и кметските наместници са различни. Най-ниско е допълнителното възнаграждение за кмета на Малко Враново - 875 лева, а най-високо за неговия колега в Голямо Враново, който ще получи 1167 лева. Под 1000 лева са бонусите за кмета на Бабово и кметския наместник в Черешово. Останалите шестима кметове ще получат допълнителни възнаграждения между 1017 и 1150 лева.