С 214% повече са подадените този януари в НАП-Русе декларации за получени доходи през миналата година, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция.  Регистрирани са 1750 декларации на физически лица, при 557 преди година. 1180 формуляра или 67% от всички, са подадени по интернет с персонален идентификационен код /ПИК/ или с квалифициран електронен подпис. Това е над 4 пъти повече от съпоставимия период на 2017 г.
Увеличението се дължи на променения до 31 януари срок за ползване на отстъпката от 5% при подаване на декларацията по електронен път. Ако тези данъкоплатци нямат просрочени публични задължения, те ще се възползват от това облекчение в размер до 500 лв. 
Сред новостите тази година са и доброволното деклариране на необлагаеми доходи (например от продажба на имущество, наследства, дарения) в новото приложение 13 на данъчната декларация. Необлагаеми са само наградите до 30 лв., които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП. Новост е още, че български местни лица с доходи от дивиденти - например от източник в чужбина, ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък, както беше досега.
Важна е и другата промяна - справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега - до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност физическите лица да проверят, чрез е-услугите на НАП, какви доходи от хонорари и други източници, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи при попълването на декларациите.
И тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.