Ако водачът на неправилно паркиран автомобил се яви на мястото на нарушението, преди паякът да е потеглил към наказателния паркинг на „Котовск“5, да заплаща глоба от 20 лева. Това всъщност ще е такса за разходите по товарене и разтоварване на репатриращия автомобил, като служители на общината ще определят най-близкото подходящо за разтоварване място. Това предлагат групата общински съветници от „Патриотите, ВМРО“, които смятат, че така ще се събират повече средства в общинския бюджет и те ще могат да се използват за ремонти на репатриращите автомобили или за закупуване на нови. 
В момента за извозване на неправилно паркирана кола се плащат 40 лева, а ако шофьорът се появи преди тръгването на паяка, сумата пада наполовина. 
Съветници от ВМРО обаче смятат, че посочената възможност за заплащане на половината от цената за репатриране се тълкува по различен начин както от гражданите, така и от общинските служители, което е предпоставка за конфликти и корупция. В предложението за промени в наредбата се казва още, че за нарушението по Закона за движение по пътищата задължително се съставя акт или фиш.
През миналата година са събрани над 130 000 лева глоби за неправилно паркираните автомобили, вдигнати от специализираните машини. Действащите в момента репатриращи автомобили вдигат всеки ден по около 15-20 автомобила от основните улици и булеварди в Русе.
Служителите от специализираното звено КООРС пък са издали 206 наказателни постановления на стойност 10 670 лв. и 3539 глоби с фиш за 94 370 лева. Общата стойност на всички наложени глоби е 105 040 лв., като реално постъпилите суми в общинската хазна са 96 681 лева.
Сред най-често срещаните нарушения са именно неправилно паркираните автомобили. Другите нарушения са свързани със строително-ремонтни работи, които засягат уличните платна и тротоарите без издадена заповед за временна организация на движението, непочистени тротоари пред магазини и жилища, нерегламентирана търговска дейност върху територии общинска собственост, незаконни реклами по стълбовете на градския транспорт и увреждане на общинско имущество.