Пчелари от област Русе са получили 5% от всички средства, изплатени по Националната програма по пчеларство (НПП) през миналата година, показва отчет на аграрното министерство. При изплатени субсидии в общ размер на 3 253 260 лв., това прави около 163 хил. лева. 50% от сумата по програмата се финансират от националния бюджет на България, а останалите 50% идват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
През 2017 година по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, са изплатени 340 550 лв., с помощта на които са закупени 572 актива/оборудване за първична обработка на пчелни продукти/, като е усвоен 80% от заложения бюджет по мярката.
По мярка Б - Борба срещу вароатозата, са изплатени 709 836 лв. Извършени са 143 948 броя третирания на пчелни семейства при усвоен 70% от заложения бюджет. 
По Мярка В - Рационализация на подвижното пчеларство, са усвоени 48% от заложените средства. Сравнително ниският процент на усвояване се дължи на това, че мярката се прилага за първи път. 
По мярка Г - Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед, са усвоени 55% от средствата. Направени са 1 208 броя изследвания на над 230 броя партиди пчелен мед в акредитирани лаборатории по допустимите по Програмата 8 показателя за извършване на физико-химичен анализ на пчелен мед. 
По мярка Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС, са изплатени общо 2 162 578 лв. при усвоен 67% от заложения бюджет. С парите по мярката са закупени 19 281 броя нови кошери, 11 614 броя пчелни семейства, 29 396 броя племенни пчелни майки.