Броят на месодайните крави в България през 2017 г. се увеличава до 94 000 животни, като отбелязва увеличение с 10% спрямо 2016 г. и с 23% спрямо 2015 г. Експерти обаче предвиждат цените на телешкото и говеждото да вървят нагоре, тъй като производството им в ЕС намалява.
Произведеното от кланиците говеждо и телешко месо нараства с 11% през десетте месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година, като ръстът на поголовието е повлиян от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа, отбелязват анализаторите.
Цените на тон кланично тегло на говеждо и телешко месо през втората половина на 2017 г. се задържаха над равнищата от 2016 г. Прогнозите са за увеличение на цените през първите два месеца на настоящата година до нива от 4200-4400 лв./тон,което съответства на проявената ценова динамика в рамките на ЕС.
 Цените на свинското месо почти през цялата 2017 г. поддържаха по-високо ниво на годишна база, като през декември беше отбелязано понижение с 4% спрямо ноември и с 1,7% спрямо декември 2016 г. Очакванията са тенденцията да се запази и цените да спаднат до 3,40 лв./кг кланично тегло, което се обуславя от продължаващия спад на европейската цена.
Официалните данни показват, че за периода януари-октомври 2017 г. произведеното от кланиците пилешко месо (вкл. субпродукти) е с 1% под нивото за същия период на 2016 г. Прогнозите са за понижение на цената до 2800-2850 лв./тон през януари и февруари. Броят на пилетата за месо нараства с 13%, което е предпоставка за увеличаване на производството.